“KREATEK AGRO” D.O.O

Petrijevo bb 11300 Smederevo, Srbija

tel: +381 69 4715 584

e-mail: info@kreatekagro.rs


KREATEK AGRO” D.O.O" je firma koja se od 2015 godine, bavi proizvodnjom mobilnih sušara za žitarice, visokog kvaliteta, namenjene malim, srednjim  i velikim proizvođačima žitarica.

Kapacitet sušara (količina koja stane u nju) se kreće od 8 m³ (6 tona ) pa do 70 m³ (53 tona ).

Vreme od utovara vlažnog proizvoda, pa do istovara suvog proizvoda, ne prelazi 4 sata i ne zavisi od kapaciteta sušare.

Da pojednostavimo, sušara od 8m³ utroši isto vreme za sušenje kao i sušara od 70 m³.

Standardni modeli sušara, se pokreću na kardanski pogon putem traktora ( PTO) , ali postoje i verzije sa duplim pogonom ( traktor + 1 elektromotor) ili verzija sa 2 elektromotora.

Za detaljniji opis rada jedne sušare  i komponenata ugrađenih u njoj, pogledajte priložene informacije.

Sušare omogućuju sušenje kukuruza, pšenice, soje, suncokreta, pirinča kao i ostalih žitarica i tako su konstruisane da mogu da rade u kontinuitetu: punjenje - sušenje - hlađenje i istovar osušenog zrna. Snižavanje vlažnosti na optimalu od 14%, odvija se automatski. Temperaturni senzori ulaznog vlažnog materijala i toplotnog agregata regulišu smanjenje vlažnosti. Temperatura se indetifikuje na komandnom ormaru. Dostizanjem radne temperature zrna koje se tretira u sušari i do 55 stepeni Celzijusa za kukuruz, postiže se vlažnost od 14%. Takva radna tempetatura ne utiče na ispravnost ili promene na strukturi proteina u zrnu. Povećana vlažnost kao i niska spoljna temperatura do 10 stepeni, i sa vlažnošću zrna preko 25%, dnevni kapacitet se smanjuje i do 30%. Sušare KREATEK AGRO imaju čistač koji u toku procesa sušenja izdvaja lom i nečistoće i do 2%


 

                

                                                               SUŠARE  PROIZVEDENE U SRBIJI

“KREATEK AGRO” D.O.O

Petrijevo bb 11300 Smederevo, Srbija

tel: +381 69 4715 584

e-mail: info@kreatekagro.rs